Tuotamme tutkittua tietoa asiakkaista ja kohdemarkkinoista, jalostamme t&k:n tuloksia kaupallisiksi konsepteiksi ja teemme ja toteutamme Go-to-market -suunnitelmia.

PEOPLE. Ihmiset ensin. Autamme teitä tunnistamaan ketkä ja missä ovat lupaavimmat asiakkaat uusille tuote- ja palveluideoille, sekä millä kyvykkyyksillä palvelette heitä parhaiten. Luomme uutta tietoa asiakkaista ja hyödynnämme myös olemassa olevaa tieteellistä tutkimustietoa.

RESEARCH. Tarkemmalla tutkimuksella syvennämme ymmärrystä asiakastarpeista ja päätöksenteosta kohdetoimialalla. Otamme huomioon paitsi yrityksen myös päättäjien henkilökohtaiset motiivit. Selvitys valituista markkina-alueista ja niiden mahdollisuuksista antaa vahvan pohjan strategisille valinnoille.

OFFERING. Kun oikeat asiakkaat ja kohdemarkkinat on tunnistettu, on aika muotoilla tuote- ja palveluideat kaupalliseksi tarjoomaksi, ja testata valmis konsepti asiakkailla – Mitkä ovat lopulliset ominaisuudet ja myyntiargumentit? Millainen on asiakkaan polku ostamisen ja käyttämisen aikana? Mikä on jälkimarkkinoinnin rooli? Kuinka koko paketti brändätään ja kommunikoidaan?

OPERATION. Autamme teitä varmistamaan uuden liiketoimintaoperaation menestyksen huolellisella Go-to-market suunnittelulla ja toteutuksella. Toimenpiteet perustuvat selkeiden mittareiden asettamiseen ja seuraamiseen. Toteutuksessa käytössänne on tarvittaessa koko Salomaa Yhtiöiden luovan työn, median ja datatieteiden osaaminen.

FOCUS. Yksi haastavimmista asioista uudessa hankkeessa on löytää ja säilyttää oikea fokus. Mittaamme tuloksia ja keräämme dataa heti ensimmäisestä päivästä lähtien ja suodatamme siitä olennaisen tiedon yhdessä kanssanne. Tämä antaa vahvan faktapohjan asiakasfokuksen ja investointien optimoinnille.